In3pid ved Stine Lukowski

SOCIALFAGLIGE KVALITETSLØSNINGER

Exit-forløb

Den billigste, bedste og mest effektive måde at håndtere et exitforløb på vil for mange kommuner være at hyre en ekstern konsulent, der har erfaring med opgaven.

Oplæg og temadage

In3pid har bred erfaring både med faglige temadage og oplæg af kortere varighed. Oplæg og temadage tager oftest sit afsæt i de social faglige aspekter af grupperelateret kriminalitet. 

Mentor

Vejen ud af organiseret kriminalitet understøttes af en exit mentor med en bred socialfaglig forståelse af problematikken.

indsatsanalyse

Generelt set har kriminalpræventive indsatser de sidste 10 år ændret sig fra at være et område, der udelukkende blev behandlet som et ”under 18 år område” til også at omhandle 18+ indsatser. Er I organiseret på den bedst mulige måde, med de mest egnede indsatser? Eller er en optimering af viden og ressourcer mulig?

Mine samarbejdspartnere